BirdBlocker.jpg

Meld u aan voor deelname aan onze pluimvee-actie!

Voorkom de verspreiding van vogelgriep door nestelende vogels onder uw zonnepanelen!

Binnen de pluimveesector is de toename van zonnestroom installaties groot. Deze verduurzaming is erg wenselijk maar er schuilt ook een risico voor de Bioveiligheid. Veel vogelsoorten, zoals Kauwen en Duiven vinden hier een nestplek. Daarmee dragen zij doorgaans onopgemerkt bij aan een verlaging van het rendement, toename van brand- & kortsluitingsgevaar en terloops een ongewenste uitwerking op de Bioveiligheid. Omdat het onder de zonnepanelen vaak boven de 70 graden wordt, is deze plek geheel ongeschikt als nestplek. Het gevolg is dat de eieren gegaard worden, karkassen zich ophopen, ontlasting en veren een broeinest worden van bacteriën en dit alles veelal in onmiddellijke nabijheid van de luchtinlaten. BirdBlocker is dan ook een aan te raden onderdeel van een doordacht Bioveiligheidsplan.

BirdBlocker voorkomt het nestelen van vogels onder zonnepanelen en voorkomt daarmee dat zij bijdragen aan:

  • Verspreiding van infectieziekten (bvb Vogelgriep)
  • Verspreiding van parasieten ( bvb. Bloedluis)
  • Voorkoming van ventilatie blokkades onder de panelen die hittestuwing, veroudering, rendementsverlies en brandgevaar veroorzaken
  • Voorkomen van ophoping met brandbaar materiaal, vervuilende ontlasting van wilde vogels en verspreiding van besmette veren (e.d.)

Wil u hier meer over te weten komen, meld u aan voor een gratis proefpakket met de specifieke informatiebrochure hoe BirdBlocker laagdrempelig kan ondersteunen in de Bioveiligheid in de Pluimveesector.

Of ga direct naar de website voor meer informatie of de webshop om te bestellen